fosterfamilier

Islamsk Råd Norge har i et møte med barne, ungdom og familiedirektoratet iverksatt et prosjekt om potensielle muslimske fosterfamilier. Formålet med prosjektet er å etablere en fosterfamiliebank.

MUSLIMSK GRAVSKIKK

Gravskikker forteller om ulike syn på mennesket og døden, og har betydning for hvor og hvordan gravferden skal skje. Innen islam er det et stort mangfold, med mange ulike skikker. Det som er felles for muslimer når det gjelder gravferd er vask, svøping, bønn og begravelse.

IKF

Islamsk Kvinne Forening er en frivillig forening hvor muslimske kvinner kan møtes. Vi er politisk og masjid uavhengige. Vi har vår samlinger i forskjellig bydelshus rundt i byen. Vi har program med forskjellige temakvelder, kurser, Eidversted for barn, Eid fest for kvinner og barn, sosiale samlinger og mye mer. Vil du være med så kom og se hva vi gjør. Du kan ta kontakt på mail IKF@mfrogaland.no .

Salat Al Jumma

Klik her for bønnetider